Korte biografie van Willem van Althuis, geboren 31 maart 1926 te Dronrijp (Fryslân)

Willem (en zijn iets jongere zuster Saakje) stammen uit een familie van kleine boeren. Zijn grootvader, Pake Age, en zijn vader, Tjeerd, hadden een boerderij 'op Hatzum', een buurtschap gelegen op een kilometer of twee ten zuiden van Dronrijp.

Geboortehuis van Willem van Althuis 
Geboortehuis van Willem van Althuis

In 1971 schilderde hij "Zicht op Dronrijp". Daarmee ontdekte hij voor het eerst het geleidelijke kleurverloop dat later de hoofdrol zou gaan vervullen in zijn werk.

    

Met een stuk of zes koeien en wat akkerland waren zijn ouders in het beeld van die tijd 'zelf voorzienend', -niet arm in de zin van geheel bezitloos, maar verre van rijk omdat zo'n bedrijfje hoegenaamd geen inkomen opleverde. Dat blijkt ook uit het feit dat zij werkten op z.g. kerkeland, land dat eigendom was van de kerk en dat boeren tegen een bescheiden vergoeding konden huren of pachten.

Willem groeide dus op met het verzorgen van vee, met land- en tuinbouw en met het ruime, open landschap, waarmee hij voor de rest van zijn leven een innige relatie aanging.

Hatzum was overigens niet zomaar een buurtschap, het had een bijzondere betekenis. Voor Dronrijp was Hatzum namelijk 'de poort naar de buitenwereld', met een fameus café-tramstation en daartegenover het NS-station aan de lijn Leeuwarden-Harlingen.

Voordat het werd afgebroken en vervangen door onooglijke nieuwbouw, begin jaren '70, heeft hij in 1973 het fraaie en statige spoorweg station nog geschilderd.


Willem met zijn zus Saakje van Althuis

Toen Willem 13 jaar oud was, in 1939, verhuisde het gezin naar de Haven in Dronrijp. Kort daarna begon hij aan een land- en tuinbouw opleiding in Berlikum. Voor hem lag in Dronrijp of omgeving een leven als loonwerker in het verschiet -misschien als kleine zelfstandige boer. Dat werd doorkruist toen hij in 1946 werd opgeroepen voor militaire dienst.