Via onze website verwijzen wij geinteresseerden ook door naar produkten die in relatie staan tot het werk en het leven van Willem van Althuis. Het gaat om de volgende uitgaven:

  1. Monografie Achter de Horizon
  2. Canvasreproducties De Deelen en Laaxum
  3. Gicléedruk Noorderbreedte
  4. Mei de hân fan hjoed (met de hand van heden)